กลยุทธ์ปลดล็อกศักยภาพ Superapp สู่โอกาสทางธุรกิจในไทย ปับลิซีส เซเปียนท์ชี้ไทยมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมีโอกาสเติบโตของธุรกิจ จากเศรษฐกิจซุปเปอร์แอป

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่เกิดจาก Superapp ในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย Superapp หรือซุปเปอร์แอป คือแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ของธรกิจนานประเภทบนมือถือที่ครอบคลุมทุกบริการและโซลูชันอันหลากหลายรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้งานทำกิจกรรมทุกอย่างได้ครบจบภายใแพลตฟอร์มหรือระบบนิเวศเดียว ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย

     ประเทศไทยกำลังพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดตัวเลขของเศรษฐกิจด้านดิจิทัลสูงเกือบ 1 ใน 5 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2568 และมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 15% และยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 90% โดยมีผู้ใช้เกือบ 90% ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งอัตราความนิยมใช้งานประเภทดิจิทัลที่สูงมากขึ้น ผนวกกับความต้องการใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางบนมือถือก่อนช่องทางประเภทอื่น (Mobile-first services) มากขึ้นนี้ ส่งให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งยวดหากจะพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก Superapp ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

      ไทเลอร์ มิวนอซ หุ้นส่วนอาวุโสประจำภูมิภาคอาเซียนที่ปับลิซีส เซเปียนท์กล่าวว่า “การใช้ Superapp ที่องค์กรได้รวบรวมบูรณาการบริการที่หลากหลายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวนี้แล้ว จะช่วยองค์กรลดต้นทุนของการให้บริการสำหรับลูกค้าปลายทาง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่มากมายนอกเหนือจากบริการหลักที่องค์กรมีอยู่ ปับลิซีส เซเปียนท์จึงเห็นว่า Superapp จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องไปกัยุทธศาสตร์การเร่งใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อเปิดรับการขยายของภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน

     คำแนะนำสำคัญ 3 ประการที่ช่วยองค์กรกำหนดแนวทางอันเหมาะสมและประสบความสำเร็จใน Superapp ของตนเอง ดังนี้

1. ระบุเป้าหมายแห่งชัยชนะด้วยผลิตภัณฑ์ซึ่งเหมาะกับตลาดที่แท้จริงและรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ

     ขั้นตอนแรกอยู่ที่การสร้างวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่จะใช้ขับเคลื่อนโครงการ Superapp ขององค์กร ไม่ว่าจะเพื่อการเจริญเติบโตหรือการปกป้องส่วนแบ่งการตลาด และในเวลาเดียวกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ภูมิทัศน์ของพันธมิตรเป้าหมาย แนวทางของความร่วมมือกับพันธมิตรโมเดลทางธุรกิจ ตลอดจนแนวทางด้านกฎระเบียบที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และตัวองค์กรเอง

     ด้านเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมและความสามารถของแพลตฟอร์ม ซึ่งจะกำหนดอุปกรณ์ประกอบหลักประเภทต่างๆ และช่วยตัดสินใจต่อไปได้ว่าจะสร้าง ซื้อ หรือนำอะไรกลับมาใช้ใหม่อย่างไร ซึ่งจะกำหนดรูปแบบเทคโนโลยีพื้นฐานที่องค์กรต้องจัดหา

2. กำหนดเส้นทางในการสร้าง MVP โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรและความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มต่างๆ และทดสอบกับตลาดที่รวดเร็ว

     ใช้แนวทางที่เน้นการบูรณาการแบบองค์รวมและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งเน้นเชื่อมโดยงจุดสัมผัสต่างๆ ตลอดการเดินทางของลูกค้า ใช้สถิติเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนในเชิงรุกมาช่วยระบุจุดปัญหาและช่องว่างต่างๆ ในขณะที่เป็นการจัดมอบบริการที่ลูกค้าต้องการและมีคุณค่า

     เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งต้น (Minimum Viable Product: MVP) ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะใช้งานได้ เพื่อสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและทดสอบแนวคิดซ้ำๆ เพื่อรวบรวมคำติชมและปรับปรุง ในเวลาเดียวกัน ควรรวมความคิดเห็นของพันธมิตรและลูกค้าไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ไว้ในกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบได้ครอบคลุมข้อเสนอต่างๆ สำหรับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

3. ใช้ AI และ ML สร้างประสบการณ์ที่เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน

     การสร้าง Superapp ที่ประสบความสำเร็จนั้น องค์กรต่างๆ จะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความชื่นชอบของลูกค้า เพื่อสร้างคำแนะนำและบริการที่เหมาะให้แต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประวัติการซื้อของลูกค้า พฤติกรรมการเรียกดู คำค้นหา และตัวชี้วัดอื่นๆ และจะส่งผลช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเตรียมตัวสร้างระบบการแนะนำแบบเฉพาะตัว (Hyper-personalized recommendation systems) ที่ตรงกับลูกค้ามากขึ้น โดยจะสามารถทำนายรูปแบบการบริโภคของลูกค้า และการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าได้อีกด้วย

     เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและสะดวกสบายที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากขึ้น เฟรมเวิร์ก Superapp สามารถเข้าถึงเครื่องมือประเภทต่างๆ สำหรับงานหรือบริการเฉพาะได้ จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมในการยกระดับประสบการณ์ชั้นเยี่ยมของผู้ใช้ผ่านมือถือและโลกดิจิทัล

Follow Us

Scroll to Top