Cloudflare Study: เผยองค์กรในไทยเสียหายหลายล้านดอลลาร์จากภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์

  Cloud-flare, Inc. (NYSE: NET) บริษัทชั้นนำด้าน Connectivity Cloud เผยผลการศึกษาใหม่ที่เน้นเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในเอเชียแปซิฟิกในวันนี้ ในรายงานที่มีชื่อว่า “Securing the Future: การสำรวจความพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคนี้ โดยระบุถึงวิธีการต่าง ๆ ที่องค์กรนำมาใช้เพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ระดับการเตรียมพร้อมขององค์กรและผลลัพธ์ที่ได้

     ผลการศึกษาพบว่า 57% ของผู้ตอบแบบสำรวจจากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างประสบกับภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์มากกว่า 10 ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักของอาชญากรทางไซเบอร์คือการฝังสปายแวร์ รองลงมาคือผลประโยชน์ทางการเงินและแรนซัมแวร์

    ถึงแม้อุบัติการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในประเทศไทยจะมีความถี่เพิ่มมากเช่นนี้ แต่มีผู้ตอบแบบสำรวจน้อยกว่าครึ่ง (48%) ที่ระบุว่าตนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไว้สูง การขาดความตระหนักในความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในหมู่พนักงาน (52%) คือความท้าทายใหญ่ที่สุดที่ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยเผชิญในแง่ของการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

     ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ทำให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยสูญเสียจำนวนมหาศาล โดยผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนสองในสาม (65%) ยอมรับว่าภัยคุกคามดังกล่าวส่งผลกระทบทางการเงินอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา องค์กรขนาดกลางได้รับผลกระทบหนักกว่า โดย 76% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าตนได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกัน นอกจากสูญเสียทางการเงินแล้ว ผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุว่าความเสียหายของชื่อเสียง ข้อมูล/ทรัพย์สินทางปัญญา และการเสียลูกค้าเป็นผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อธุรกิจของตน

     ผลกระทบต่อเนื่องจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ยังขยายครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานขององค์กร โดย 38% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าองค์กรของตนตัดสินใจลดหรือจำกัดการทำงานแบบ Hybrid Work ปลดพนักงาน และชะลอแผนการเติบโตขององค์กร  มีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 33% เท่านั้นที่กล่าวว่าองค์กรของตนได้รายงานกรณีการละเมิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     Jonathon Dixon รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน Cloudflare กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมา เราพบเห็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ภาคธุรกิจไทยจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของพนักงานที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อม โดยผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องมองว่าความมั่นคงทางไซเบอร์คือความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับทุกคนในองค์กร การให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในปัจจุบันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทจะได้รับการปกป้องอย่างดีจากภัยคุกคามในอนาคต”

Follow Us

Lasted News

Scroll to Top