AIS คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำ Technology Leader of the Year  และ APAC Operator Award จาก FutureNet Asia

     AIS เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ตามเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ยกระดับ Digital Infrastructure ของประเทศ ล่าสุดผู้บริหารระดับสูงของ AIS มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับเอเชียแปซิฟิก Technology Leader of the Year Award ที่จัดขึ้นโดย FutureNet Asia เพื่อยกย่องผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับวงการเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ

     AIS ยังรับอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมและขีดความสามารถของโครงข่ายในด้าน Autonomous Networkเข้ามายกระดับประสบการณ์การดูแล Voice of Customer ของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง Huawei กับรางวัล The APAC Operator Award นับเป็นองค์กรโทรคมนาคมไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับถึง 2 รางวัลจากเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก

     มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า ผมและทีมงาน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่เวที FutureNet Asia ได้มอบรางวัล Technology Leader Award และรางวัล The APAC Operator Award ให้แก่ AIS โดยทั้งสองรางวัลถือเป็นกำลังใจและเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของเราในการยกระดับศักยภาพโครงข่ายของ AIS ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ในทุกมิติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยการก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co ที่สมบูรณ์แบบ”

    ขอขอบคุณ FutureNet Asia ที่มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS เราขอยืนยันในฐานะผู้นำด้าวัตกรรมและเทคโนโลยีว่า จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้แก่คนไทย นำพาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมการเติบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

Follow Us

Scroll to Top